Politica de confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate

Aceasta este politica de confidențialitate a SC Com Univers SRL, care administrează unitatea de cazare numită Vila ELVA. Ne angajăm să protejăm confidențialitatea datelor dumneavoastră și să respectăm drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și alte legi aplicabile referitoare la protecția datelor.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm

În calitate de furnizor de servicii de cazare, colectăm și prelucrăm anumite date cu caracter personal în scopul gestionării rezervărilor și a asigurării serviciilor noastre. Aceste date pot include, dar nu se limitează la:

Nume și prenume
Adresă de e-mail
Număr de telefon
Adresă poștală
Informații de plată, cum ar fi numărul de card de credit/debit

Colectăm aceste date cu caracter personal direct de la dumneavoastră atunci când faceți o rezervare prin intermediul site-ului nostru, prin e-mail sau prin telefon. De asemenea, putem primi anumite date cu caracter personal de la terțe părți, cum ar fi agenții de turism sau alte persoane care fac o rezervare în numele dumneavoastră.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor de cazare și administrării rezervărilor. Aceasta include:

Confirmarea și gestionarea rezervărilor
Comunicarea cu dumneavoastră în legătură cu rezervările
Furnizarea de informații și asistență pentru serviciile noastre
Facturarea și procesarea plăților
Respectarea obligațiilor legale și reglementărilor aplicabile

Baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este justificată în conformitate cu prevederile GDPR. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi:

Executarea unui contract - prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru a îndeplini un contract încheiat cu dumneavoastră, cum ar fi rezervarea și furnizarea de servicii de cazare.
Interesul legitim - prelucrarea datelor dumneavoastră poate fi necesară în scopuri legitime, cum ar fi gestionarea și administrarea activității noastre de cazare.
Consimțământ - în anumite situații, putem solicita consimțământul dumneavoastră expres pentru a prelucra anumite date cu caracter personal, cum ar fi pentru trimiterea de oferte sau promoții.

Divulgarea datelor cu caracter personal

Nu dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciilor de cazare și administrarea rezervărilor, sau în cazurile în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

Stocarea și securitatea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe o perioadă rezonabilă necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate și în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Ne angajăm să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, utilizarea incorectă, divulgarea sau distrugerea acestora.

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal

Conform GDPR, aveți anumite drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv dreptul de acces, rectificare, ștergere, restricționare, portabilitate și opoziție la prelucrarea datelor. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ. Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice întrebări sau preocupări referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact de mai jos.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica politica noastră de confidențialitate în orice moment, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Orice modificări ale politicii vor fi publicate pe site-ul nostru și vor intra în vigoare imediat după publicarea acestora.

Contact

Pentru orice întrebări, solicitări sau preocupări referitoare la politica noastră de confidențialitate sau prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate:

S.C. Com Univers S.R.L.
Adresă: Str. Transilvaniei nr.27-29, Eforie Sud
E-mail: [email protected]
Telefon: 0721.235.859

Încheiere

Vă mulțumim că ați alocat timp pentru a citi politica noastră de confidențialitate. Ne angajăm să protejăm și să respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră în conformitate cu prevederile GDPR și alte legi aplicabile privind protecția datelor.